Älä vaivaudu laittamaan <meta name="keywords" content="avainsanat">

Metatagi <meta name="keywords" content="avainsanat"> on tärkeimpien hakukoneiden, siis Googlen ja Bingin, kannalta turhaa työtä. Kumpikaan hakukone ei pidä edellä mainitun metatagin sisältöä juuri missään arvossa, joten avainsanojen naputtelemiseen käytetty aika on mennyt hukkaan.

Avainsanojen metatagi ei ole sataprosenttisen turha, nimittäin nettisivun oma, sisäinen hakukone saattaa hyödyntää johonkin artikkeliin tai tuotesivulle annettuja avainsanoja. Näin toimii esimerkiksi Textpattern-julkaisujärjestelmä — se muistuttaa hyvin paljon WordPressiä — jossa kullekin artikkelille voi kirjoittaa avainsanoja ja kuvautekstin. Sivuston sisäinen hakumoottori voi hyödyntää avainsanoja jos artikkelissa itsessään ei syystä tai toisesta esiinny sivun löytymisen kannalta oleellisia avainsanoja. Niin voi olla esimerkiksi sivulla, jossa on video- tai kuvatiedosto.

Bingin mielestä merkittäviä semanttisia HTML5-tageja

”Microsoftin hakukone” toivoo nettisivujen hyödyntävän HTML5-merkkausta. Alla näkyvässä listassa taulukoita toivotaan käytettävän taulukkomuotoisen datan esittämiseen, ei ulkoasun tekemiseen.

 • <title></title>
 • <meta name="description" content="">
 • <meta name="robots" content="">
 • <a href=""></a>
 • <img src="" alt="" width="" height="">
 • <h1></h1>
 • <h2></h2>
 • <h3></h3>
 • <h4></h4>
 • <h5></h5>
 • <h6></h6>
 • <p></p>
 • <table></table>
  • <tr></tr>
  • <th></th>
  • <td></td>
 • <article></article>
 • <header></header>
 • <main></main>
 • <aside></aside>
 • <footer></footer>
 • <nav></nav>
 • <section></section>
 • <summary></summary>
 • <time datetime""></time>
 • <details></details>
 • <figure></figure>
  • <figcaption></figcaption>

Googlen ymmärtämät metatagit

Nämä ovat nimenomaan metatagit, jotka Googlen hakurobotti huomioi kun se käy tutkimassa nettisivun lähdekoodia. Avainsanoille tarkoitettu metatagi ei ole tässä joukossa, sillä googlebotti ei pidä sitä missään arvossa.

 • <meta charset="">
 • <meta name="description" content="">
 • <meta name="robots" content="">
 • <meta name="googlebot" content="">
 • <meta name="google" content="nositelinkssearchbox">
 • <meta name="google" content="notranslate">
 • <meta name="google" content="nopagereadaloud">
 • <meta name="google-site-verification" content="">
 • <meta http-equiv="Content-Type" content="">
 • <meta http-equiv="refresh" content="">
 • <meta name="viewport" content="">
 • <meta name="rating" content="adult">
 • <meta name="rating" content="">

Sivu ilmestyi . Sen kirjoitti, kuten valtaosan muistakin Stafetti.fi-sivuston jutuista, nimimerkki .